PLAT DAK SPECIALIST!

plat dak specialist bevad ie-net VIK dakspecialist dakexpert expert

Op 1 maart 2016 werd aan Lawrence het certificaat Plat Dak Specialist uitgereikt. Dit certificaat werd behaald met onderscheiding.

Deze opleiding wil een overzicht geven van en een duidelijk inzicht verschaffen in de meest courante materialen en uitvoeringstechnieken bij de opbouw van platte daken.
Normen, reglementen en wetgevingen die daar een invloed op uitoefenen alsmede praktische oefeningen en case-studies, komen uitvoerig aan bod.

Het programma richt zich tot aannemers bouwwerken en hun technisch leidinggevend personeel (in het bijzonder aannemers dak- en dichtingswerken), architecten, ingenieurs, docenten van onderwijsinstellingen, verantwoordelijken van technische diensten zowel in de openbare als in de privé sector. Wie rechtstreeks betrokken is bij het ontwerp, de realisatie en/of het beheer van platte daken zal zich aangesproken voelen door deze opleiding.

De cursus sluit aan bij een opleiding Hoger Onderwijs van het Korte Type (professional bachelor). Kandidaten zonder opleiding hoger onderwijs kunnen toegelaten worden op basis van hun motivatie en ervaring.