Hellend Dak Specialist!

hellend dak specialist

Certificaat Hellend Dak Specialist met grote onderscheiding.

Consumenten en overheid zijn zich er vandaag van bewust dat ecologisch en duurzaam bouwen noodzakelijk is. Ook het hellend dak speelt een belangrijke rol hierin. Het ontwerp en de uitvoering zijn gecompliceerder dan de buitenstaander denkt.

Deze opleiding bezorgde ons een grondige studie van de actuele materialen en technieken voor de opbouw van hellende daken en beklede gevels. Het doel was om een degelijk inzicht te krijgen in de theoretische grondslagen, normen, reglementeringen en wetgevingen die daarop betrekking hebben.

Dat inzicht werd versterkt door praktische oefeningen en casestudies. Alle docenten waren specialist in hun domein met jarenlange ervaring uit de praktijk.

Hieronder de inhoud van de cursus:

Technische aspecten

 • soorten dakopbouw en aandachtspunten
 • bouwfysica: belastingen wind en sneeuw, dimensionering regenafvoer, warmte- en vochttransport, EPB-prestaties, akoestiek en isolatie

Dakopbouw

 • draagstructuur
 • lucht- en dampschermen
 • isolatie
 • onderdak
 • zonne-energiesystemen
 • dakbedekkingen: golfplaten, pannen, leien, metaal

Gevels

 • theoretische aspecten
 • onderdelen
 • uitvoering en details

Praktijkmanagement

 • pathologie
 • milieuaspecten en gezondheid
 • normen en goedkeuring
 • veiligheid
 • werforganisatie
 • onderhoud
 • renovatie of sanering
 • juridische aspecten dakwerken
 • verzekeringen